Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 813/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-03-23

Sygn. akt VII K 813/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2016roku

Sąd Rejonowy – w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jolanta Korkus

Protokolant: Agnieszka Muskała

w obecności Prokuratora Kamila Majdy

po rozpoznaniu w dniu 23.03.2016 roku, sprawy

T. O. , s. R. i R. zd. M., urodzonego (...) w P. (...)

oskarżonego o to że:

w dniu 13.09.2015 roku około godz. 02:50 na ul. (...) w miejscowości B., gm. S. prowadził po drodze publicznej pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki N. (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 02:55 do stężenia na poziomie 0,46 mg/l, o godz. 03:14 do stężenia na poziomie 0,43 mg/l, o godz. 03:34 do stężenia na poziomie 0,38 mg/l, o godz. 04:31 do stężenia na poziomie 0,29 mg/l, o godz. 04:33 do stężenia na poziomie 0,28 mg/l, o godz. 04:35 do stężenia na poziomie 0,29 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu czym umyślnie naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  oskarżonego T. O. uznaje za winnego popełnia zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę 20 (dwadzieścia) stawek dziennych grzywny określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych;

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 43a § 1 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

4.  zasądza od oskarżonego T. O. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 100 (sto) złotych z tytułu opłaty.

UZASADNIENIE

Oskarżony T. O. w dniu 13 września 2015r. około godz. 2:50 jechał jako kierujący samochodem osobowym marki N. (...) nr rej. (...) przez miejscowość B. ul. (...) . Został zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy Policji . Funkcjonariusze Policji poddali oskarżonego badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie kontrolno- pomiarowe wykazało, że o godzinie 02:55 zawartość alkoholu w wydychanym przez oskarżonego powietrzu wynosiła 0,46 mg/l, o godzinie 03:14 – 0,43 mg/l, o godzinie 03:34 – 0,38 mg/l, o godzinie 04:33 – 0,28 mg/l, a o godzinie 04:35 – 0,29 mg/l .

(protokół i wyniki badań k. 2, 3, wyjaśnienia oskarżonego k.9-10, notatka urzędowa k. 1)

Oskarżony nie był nigdy karany.

(karta karna k. 5)

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia zbieżne z ustalonym stanem faktycznym.

(wyjaśnienia oskarżonego k. 9-10)

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za wiarygodne.

W ocenie Sądu są one logiczne i szczere .

Pozostałe zebrane dowody podlegają aprobacie Sądu jako nie budzące wątpliwości.

Oskarżony T. O. wyczerpał dyspozycję art.178a§1kk , ponieważ będąc w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym.

Przy wymiarze kary Sąd kierował się następującymi względami:

Oskarżony umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ z własnej woli wprawił się w stan nietrzeźwości i w takim stanie kierował samochodem po drodze publicznej. Oskarżony powinien przewidzieć skutki swojego postępowania w tym stanie. W stosunku do oskarżonego nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających winę rozumieniu kodeksu karnego.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego , wyrażający się w nagminności tego rodzaju przestępstw na terenie właściwości tutejszego Sądu i całego kraju , a także stopień nietrzeźwości oskarżonego w chwili czynu.

Za okoliczność łagodzącą Sąd poczytał dotychczasową niekaralność oskarżonego. Okoliczności obciążających Sąd nie stwierdził.

Z tych względów uznał, że kara 20 stawek dziennych grzywny po 50 zł każda będzie stanowić dla oskarżonego dolegliwość współmierną do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, która wdroży go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości i uzmysłowi naganność jego postępowania. Grzywna w tej wysokości jest dla oskarżonego dolegliwa, a zarazem realna do spłacenia.

Jednocześnie Sąd orzekł obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 3 lat . Przy określaniu okresu zakazu Sąd miał na uwadze okoliczności sprawy i stopień nietrzeźwości oskarżonego. W ocenie Sądu orzekanie wobec oskarżonego surowszego okresu zakazu jest zbędne.

Dla wzmocnienia wychowawczej roli postępowania karnego Sąd orzekł w stosunku do oskarżonego świadczenie pieniężne w wysokości 5000,00 złotych na cel społeczny.

Sąd obciążył oskarżonego kosztami sądowymi nie znajdując podstaw do zwolnienia go od nich.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Wyrok zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28.06.2016r. sygn.akt IV Ka 244/16.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jolanta Korkus
Data wytworzenia informacji: