Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 587/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-05-25

Sygn. akt VII K 587/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w P., VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Oleśko

Protokolant: Agnieszka Chojnacka, Lena Błaszczyńska

w obecności Prokuratora Piotra Budziejewskiego, Marcina Polaka, Kamila Majdy

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12 lutego 2016 roku, 24 marca 2016 roku, 25 maja 2016 roku sprawy:

A. M. urodzonego (...) wT., syna W. i T. z domu M.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku w sprawie
(...) za przestępstwo z art. 212 § 1 dkk., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat oraz karę grzywny w kwocie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny zostały wykonane;

II.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za przestępstwo z art. 208 dkk w zw. z art. 58 dkk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Kara pozbawienia wolności została wykonana;

III.  Sądu Rejonowego w P. z dnia(...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo z art. 208 dkk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 3.000.000 (trzech milionów) złotych;

IV.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk i art. 60 § 1 dkk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych;

V.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w P. z dnia
(...)roku w sprawie (...)na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę łączną grzywny w kwocie 4.000.000 (czterech milionów) złotych obejmującą wyroki opisane w punktach III i IV niniejszego wyroku. Kara łączna grzywny została wykonana. Kara łączna pozbawienia wolności była wykonywana w okresie od (...)roku do (...) roku, kiedy to skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony;

VI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) za przestępstwo:

a) z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz kare grzywny w kwocie 510 (pięćset dziesięć) złotych;

b) z art. 236 dkk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Kara grzywny została wykonana. Kara łączna pozbawienia wolności była wykonywana
w okresie od(...)roku do (...)roku, kiedy to skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony;

VII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 190 § 1 kk na karę na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu wartości 1 (jednej) stawki dziennej grzywny na kwotę (dwadzieścia) złotych;

za które orzeczono karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu wartości 1 (jednej) stawki dziennej grzywny na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

IX.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w P. z dnia
(...)roku w sprawie (...)na karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę łączną grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych, przyjmując wartość 1 (jednej) stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych obejmującą wyroki opisane w punktach VII i VIII niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności oraz kara łączna grzywny została wykonana;

X.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie(...), za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 (sto) stawek dziennych, przyjmując wartość 1 (jednej) stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych. Kara grzywny została wykonana;

XII.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie(...)na karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach X i XI niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

XIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia(...)roku, w sprawie(...), za przestępstwo:

a) z art. 245 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

b) z art. 158 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

c) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych. Kara grzywny została wykonana;

d) z art. 222 § 1 kk na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

e) z art. 226 § 1 kk na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 283 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

c) z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 60 kpk, na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

d) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z 12 kk, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XV.  Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w P., z dnia (...)roku, w sprawie (...), na karę łączną 3 (trzech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach XIII i XIV niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

XVI.  Sądu Rejonowego w P., z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 157 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

b) z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana;

XVII.  Sądu Rejonowego w P., z dnia (...)roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 276 kk, na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono A. M. okres zatrzymania w sprawie od dnia (...)roku do dnia (...)roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od (...)roku do (...)roku;

XVIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...)za przestępstwo:

a) z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

b) z art. 279 § 1 kk w zw. art. 64 § 2 kk na karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 lipca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Powyższy wyrok został zmieniony wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...) w ten sposób, że uchylono rozstrzygnięcie o karze łącznej, uniewinniono A. M. od popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie III aktu oskarżenia i przypisanego mu w punkcie 5 wyroku, uchylono rozstrzygnięcie w przedmiocie zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary. Ponadto Sąd (...)na poczet orzeczonej w punkcie 4 wyroku kary pozbawienia wolności zaliczył A. M. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia (...)roku do dnia(...)roku. Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od (...)roku do dnia (...)roku.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 85 § 1, 2, 3 k.k., art. 86 § 1 k.k., orzeczone w punkach XVII i XVIII kary łączną i jednostkową pozbawienia wolności łączy i wymierza skazanemu A. M. karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie:

- Sądu Rejonowego w P. sygn. akt (...)od dnia
(...)roku do dnia (...)roku oraz od dnia (...)roku;

- Sądu Rejonowego w P. sygn. akt(...)w okresie od dnia (...)roku do dnia(...)roku;

3.  na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki opisane w punktach XVII i XVIII w części dotyczącej orzeczenia o karze pozbawienia wolności uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

4.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. J. kwotę 206,64 (dwieście sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez adwokata z urzędu
w postępowaniu sądowym;

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 587/15

UZASADNIENIE

A. M. został skazany następującymi wyrokami:

XIX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie
(...)za przestępstwo z art. 212 § 1 dkk, na karę 1 roku pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny w kwocie 500.000 złotych. Kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny zostały wykonane.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 61;

obliczenie kary – k. 62;

zawiadomienie o zwolnieniu – k. 63;

dane o karalności – k. 11-15/

XX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku
w sprawie (...) za przestępstwo z art. 208 dkk w zw. z art. 58 dkk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 2.500.000 złotych. Kara pozbawienia wolności została wykonana.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 64;

obliczenie kary – k. 65;

zawiadomienie o zwolnieniu – k. 66;

dane o karalności – k. 11-15/

XXI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) za przestępstwo z art. 208 dkk na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 3.000.000 złotych.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 67;

dane o karalności – k. 11-15/

XXII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk i art. 60 § 1 dkk na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w kwocie 1.500.000 złotych.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 70;

dane o karalności – k. 11-15/

XXIII.  Wyrokiem (...) Sądu Rejonowego w P. z dnia
(...) roku w sprawie (...) na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę łączną grzywny w kwocie 4.000.000 złotych obejmującą wyroki opisane w punktach III i IV niniejszego wyroku. Kara łączna grzywny została wykonana. Kara łączna pozbawienia wolności była wykonywana
w okresie od (...) roku do (...) roku, kiedy to skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 67;

obliczenie kary – k. 68;

zawiadomienie o zwolnieniu – k. 69;

dane o karalności – k. 11-15/

XXIV.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk w zw. z art. 60 § 1 dkk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz kare grzywny w kwocie 510 złotych;

b) z art. 236 dkk na karę 1 roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 roku i miesięcy pozbawienia wolności.

Kara grzywny została wykonana. Kara łączna pozbawienia wolności była wykonywana
w okresie od (...) roku do (...) roku, kiedy to skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony.

/wyrok w sprawie (...) – k. 108-109 akt sprawy (...)

postanowienie – k. 142 akt sprawy (...)

obliczenie kary – k. 147, k. 156, k. 159, k. 217 akt sprawy (...)

postanowienie w sprawie (...) – k. 166 akt sprawy (...)

zawiadomienie o zwolnieniu – k. 167, k. 219 akt sprawy (...)

zawiadomienie o wykonaniu kary grzywny – k. 222 akt sprawy (...)

dane o karalności – k. 11-15/

XXV.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 190 § 1 kk na karę na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 30 stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu wartości 1 stawki dziennej grzywny na kwotę 20 złotych;

za które orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności.

/wyrok w sprawie (...) – k. 250 akt sprawy (...)

dane o karalności – k. 11-15/

XXVI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę 30 stawek dziennych grzywny, przy przyjęciu wartości 1 stawki dziennej grzywny na kwotę 20 złotych.

/wyrok w sprawie (...)– k. 148 akt sprawy (...)

dane o karalności – k. 11-15/

XXVII.  Wyrokiem(...) Sądu Rejonowego w P. z dnia
(...) roku w sprawie (...) na karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, oraz karę łączną grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych, przyjmując wartość 1 stawki na kwotę 20 złotych obejmującą wyroki opisane
w punktach VII i VIII niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności oraz kara łączna grzywny została wykonana.

/wyrok w sprawie (...) – k. 19 akt sprawy (...)

obliczenie kary – k. 29 akt sprawy (...)

postanowienie w sprawie (...) – k. 39 akt sprawy(...)

obliczenie kary – k. 48 akt sprawy (...)

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 49 akt (...)

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 50 akt (...)

dane o karalności – k. 11-15/

XXVIII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 71;

odpis wyroku w sprawie (...)– k. 72;

dane o karalności – k. 11-15/

XXIX.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, przyjmując wartość 1 stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Kara grzywny została wykonana.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 73;

dane o karalności – k. 11-15/

XXX.  Wyrokiem(...) Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...)na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach X i XI niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana.

/odpis wyroku w sprawie(...)– k. 74;

obliczenie kary – k. 75;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 76;

dane o karalności – k. 11-15/

XXXI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...) za przestępstwo:

a) z art. 245 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b) z art. 158 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności;

c) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w liczbie 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych. Kara grzywny została wykonana;

d) z art. 222 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

e) z art. 226 § 1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

/wyrok w sprawie (...) – k. 277 akt sprawy (...)

dane o karalności – k. 11-15/

XXXII.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku, w sprawie
(...), za przestępstwo:

a) z art. 283 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

c) z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 60 kpk, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

d) z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z 12 kk, na karę 1 roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 77-78;

dane o karalności – k. 11-15/

XXXIII.  Wyrokiem(...) Sądu Rejonowego w P., z dnia (...) roku, w sprawie (...) na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, obejmującą wyroki opisane w punktach XIII i XIV niniejszego wyroku. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana.

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 79;

obliczenie kary – k. 80;

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 81;

dane o karalności – k. 11-15/

XXXIV.  Sądu Rejonowego w P., z dnia (...) roku, w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 157 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b) z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna pozbawienia wolności została wykonana.

/wyrok w sprawie (...) – k. 347-349 akt sprawy (...)

wyrok w sprawie(...)– k. 408 akt sprawy (...)

obliczenie kary – k. 468 akt sprawy(...)

zawiadomienie o zwolnieniu ze sprawy – k. 473 akt sprawy(...)

dane o karalności – k. 11-15/

XXXV.  Sądu Rejonowego w P., z dnia (...) roku,
w sprawie (...), za przestępstwo:

a) z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

b) z art. 276 kk, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono A. M. okres zatrzymania w sprawie od dnia (...) roku do dnia (...) roku. Kara pozbawienia wolności będzie wykonywana w okresie od(...) roku do (...) roku;

/odpis wyroku w sprawie (...) – k. 8;

odpis wyroku w sprawie (...) – k. 9;

obliczenie kary – k. 10;

dane o karalności – k. 11-15/

XXXVI.  Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku,
w sprawie (...) za przestępstwo:

a) z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności;

b) z art. 279 § 1 kk w zw. art. 64 § 2 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności;

za które orzeczono karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 18 lipca 2014 roku do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Powyższy wyrok został zmieniony wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...) roku, w sprawie (...), w ten sposób, że uchylono rozstrzygnięcie o karze łącznej, uniewinniono A. M. od popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie III aktu oskarżenia i przypisanego mu
w punkcie 5 wyroku, uchylono rozstrzygnięcie w przedmiocie zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary. Ponadto Sąd Okręgowy na poczet orzeczonej w punkcie
4 wyroku kary pozbawienia wolności zaliczył A. M. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia (...)roku do dnia (...)roku. Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od
(...)roku do dnia (...)roku.

/odpis wyroku w sprawie (...)– k. 17-18;

odpis wyroku w sprawie(...)– k. 19-20;

obliczenie kary – k. 21;

dane o karalności – k. 11-15;

akta sprawy (...)/

Skazany przebywa w izolacji więziennej od dnia (...)roku. Został doprowadzony
w związku z zastosowaniem wobec niego tymczasowego aresztowania. Postawę i zachowanie skazanego w trakcie aktualnego pobytu w warunkach więziennych można ogólnie ocenić jako naganne, okresowo wręcz wysoce naganne. Wobec funkcjonariuszy często prezentuje nieregulaminową postawę, w sytuacjach dla siebie niekorzystnych potrafił np. odmawiać wykonywania poleceń, zachowywać się wulgarnie i awanturniczo. Nie odnotowano konfliktów ze współosadzonymi, właściwie funkcjonuje w środowisku więziennym. Dotychczas nie był nagradzany. Został natomiast jedenastokrotnie ukarany dyscyplinarnie m. in. za odmowę wykonywania poleceń, aroganckie i wulgarne zachowanie wobec funkcjonariuszy SW i przełożonych. Ostatnio był karany (...)roku. Do tej pory nie uczestniczył w systemie przepustowym, nie korzysta także z widzeń poza terenem jednostki penitencjarnej. Nie jest zatrudniony, nie czynił starań w tym kierunku. Nie wykazuje zainteresowania podjęciem nauki w warunkach więziennych. W zajęciach kulturalno – oświatowych i sportowych uczestniczy chętnie i aktywnie, pozostały czas wolny spędza najczęściej na oglądaniu telewizji oraz czytelnictwie prasy. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym, nie jest zainteresowany realizacją IPO. Nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej. Przejawia tendencję do zachowań agresywnych i autoagresywnych (w szczególności do zachowań samouszkodzeniowych o podłożu instrumentalnym). Wobec skazanego jeden raz zastosowano środki przymusu bezpośredniego, w dniu (...)roku w ZK N. (usiłował dokonać zamachu na życie i zdrowie własne poprzez powieszenie się na sznurze wykonanym z pościeli, przymocowanym do kraty koszowej). Do tej pory nie był odwiedzany. Na temat relacji z bliskimi nie chce się wypowiadać. W związku ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu skazany nie wyraził zgody na odbycie stosownej terapii. Sąd (...) poddał go leczeniu odwykowemu w związku z uzależnieniem od alkoholu. Wobec przestępczej przeszłości ustosunkowany całkowicie bezkrytycznie. Prognoza penitencjarna kształtuje się negatywnie.

/opinia o skazanym – k. 22/

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 569 § 1 kpk wyrok łączny wydaje się, w przypadku stwierdzenia podstaw do orzeczenia kary łącznej.

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r., poz. 396) doszło do nowelizacji przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego tj. zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych. Nowelizacja ta weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przepisów Rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia (...)roku, w sprawie (...)skazał A. M. za przestępstwa z art. 158 § 1 kk i in. Wyrok uprawomocnił się dniu (...)roku.

W myśl art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw
i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną.

Zgodnie z art. 85 § 2 kk podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone
i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 kk. Tym samym po dokonanej w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego, można łączyć jedynie te kary, które podlegają wykonaniu.

Dlatego też w niniejszej sprawie zachodzi brak warunków do wydania wyroku łącznego w zakresie wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, gdyż kary w tych sprawach zostały już wykonane.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 572 kpk umorzył postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym wyroków opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI (pkt 4 wyroku).

Natomiast zgodnie z powyższymi przesłankami formalnymi, w przedmiotowej sprawie możliwe jest wymierzenie skazanemu kary łącznej na podstawie wyroków opisanych
w punktach: XVII i XVIII.

Zgodnie z art. 86 § 1 kk sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w P., z dnia (...)roku, w sprawie (...), orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono A. M. okres zatrzymania w sprawie od dnia (...)roku do dnia
(...)roku. Kara pozbawienia wolności aktualnie jest wykonywana w okresie od
(...)roku do (...)roku.

Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia (...)roku, w sprawie(...)wymierzył A. M. karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia(...)roku do dnia (...)roku. Powyższy wyrok został zmieniony wyrokiem Sądu (...) w P. z dnia (...)roku, w sprawie (...), w ten sposób, że uchylono rozstrzygnięcie o karze łącznej, uniewinniono A. M. od popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie III aktu oskarżenia i przypisanego mu w punkcie 5 wyroku, uchylono rozstrzygnięcie w przedmiocie zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary. Ponadto Sąd (...)na poczet orzeczonej w punkcie 4 wyroku kary pozbawienia wolności zaliczył A. M. okres tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia (...) roku do dnia(...)roku. Skazany będzie odbywał karę pozbawienia wolności w okresie od (...)roku do dnia (...)roku.

Tym samym w niniejszej sprawie Sąd mógł wymierzyć karę łączną w granicach od
2 lat pozbawienia wolności do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego,
a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Tym samym Sąd wymierzając karę łączną według regulacji obowiązujących po dniu 1 lipca 2015 roku,
w znacznej części kieruje się podobnymi przesłankami o których mowa w art. 53 § 1 kk, dotyczącymi wymierzenia kary jednostkowej.

A. M. jest osobą wielokrotnie karaną. Nadto był już skazywany za przestępstwa popełnione w warunkach recydywy szczególnej podstawowej oraz wielokrotnej. Dopuszczał się on przestępstw z niskich pobudek tj. chęci osiągnięcia korzyści majątkowej. Popełniał też przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności.

Wymierzając skazanemu karę łączną, Sąd uwzględnił również przebieg procesu resocjalizacji A. M.. Nie przemawia ona na korzyść skazanego. Z załączonej opinii wynika, iż postawę i zachowanie skazanego w trakcie aktualnego pobytu w warunkach więziennych można ogólnie ocenić jako naganne, okresowo wręcz wysoce naganne. Wobec funkcjonariuszy często prezentuje nieregulaminową postawę, w sytuacjach dla siebie niekorzystnych potrafił np. odmawiać wykonywania poleceń, zachowywać się wulgarnie i awanturniczo. Został jedenastokrotnie ukarany dyscyplinarnie m. in. za odmowę wykonywania poleceń, aroganckie
i wulgarne zachowanie wobec funkcjonariuszy SW i przełożonych. Nie jest zatrudniony, nie czynił starań w tym kierunku. Nie wykazuje zainteresowania podjęciem nauki w warunkach więziennych. Przejawia tendencję do zachowań agresywnych i autoagresywnych (w szczególności do zachowań samouszkodzeniowych o podłożu instrumentalnym). Wobec skazanego jeden raz zastosowano środki przymusu bezpośredniego, w dniu (...)roku w ZK N. (usiłował dokonać zamachu na życie i zdrowie własne poprzez powieszenie się na sznurze wykonanym z pościeli, przymocowanym do kraty koszowej). W związku ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu skazany nie wyraził zgody na odbycie stosownej terapii. Wobec przestępczej przeszłości ustosunkowany całkowicie bezkrytycznie. Prognoza penitencjarna na obecnym etapie odbywania kary pozbawienia wolności kształtuje się negatywnie.

Przy wydaniu wyroku łącznego Sąd rozważał ponadto, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary, istnieje ścisły związek przedmiotowy lub podmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak.

A. M. dokonał czynów objętych wyrokami wskazanymi w punktach XVII, XVIII w dość bliskiej odległości czasowej tj. około 5 miesięcy.

Czyny te zostały wymierzone w różne dobra chronione prawem. Są to przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko życiu i zdrowiu. Przywołane okoliczności wskazują, iż związek przedmiotowy pomiędzy przypisanymi skazanemu czynami nie jest ścisły.

W rozpoznawanej sprawie istnieje bliskość strony podmiotowej dokonanych przestępstw. Wszystkie zostały popełnione umyślnie. Natomiast różne są osoby pokrzywdzone.

Zdaniem Sądu stosowanie zasady absorpcji będzie uzasadnione wtedy, kiedy kilka przestępstw będzie społecznie odbieranych "jako pewna całość", tyle tylko że prawnie rozbita na osobne czyny. W takich przypadkach, z reguły, da się wyróżnić przestępstwo o charakterze podstawowym i inne przestępstwa o charakterze wobec niego podrzędnym. Taka sytuacja nie zachodzi w niniejszej sprawie. Popełnione przez skazanego przestępstwa nie pozostają ze sobą w żadnym związku. Okoliczność ta natomiast przemawia za zastosowaniem przy wymiarze kary łącznej zasady kumulacji.

Konkludując, Sąd łącząc kary, zastosował zasadę kumulacji.

Sąd miał tu na uwadze wszystkie wskazane powyżej okoliczności a zwłaszcza przesłanki art. 85a kk oraz bardzo negatywną opinię o skazanym. Nie mogło ujść uwadze Sądu, także to, że w niniejszej sprawie łączeniu podlegała też kara łączna w sprawie (...)a więc kara, które została już odpowiednio pomniejszona w stosunku do kar orzeczonych za poszczególne przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności (pkt 1 wyroku).

A. M. winien zdawać sobie sprawę, że instytucja wyroku łącznego nie jest instrumentem służącym bezwarunkowej poprawie jego sytuacji poprzez skrócenie okresu pobytu w zakładzie karnym. Kara orzekana w wyroku łącznym nie przestaje być karą, co oznacza, że stoją przed nią te same zadania w zakresie tak resocjalizacyjnym, jak
i prewencyjnym. Wreszcie – wymiar kary łącznej orzekanej w wyroku łącznym nie może stwarzać wrażenia faktycznego „darowania” kary, które przynależy do zgoła innej instytucji prawa karnego.

Na poczet orzeczonej kary łącznej Sąd w na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk zaliczył skazanemu okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach:

- Sądu Rejonowego w P. sygn. akt(...)od dnia
(...)roku do dnia (...)roku oraz od dnia (...)roku;

- Sądu Rejonowego w P. sygn. akt (...)w okresie od dnia (...)roku do dnia (...) roku.

Dlatego też orzeczono jak w punkcie 2 sentencji wyroku.

Stosownie do brzmienia art. 576 § 1 kpk należało stwierdzić, że w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym wyroki podlegające łączeniu podlegają odrębnemu wykonaniu (pkt 3 wyroku).

Z uwagi na fakt, iż skazany w niniejszej sprawie korzystał z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu Sąd na podstawie § 2 ust. 1, 2, 3, § 14 ust. 5, §16 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (T.j. Dz. U. 2013r., poz. 461) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. J. kwotę 206,64 złotych tytułem niepłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

W myśl art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od kosztów postępowania związanych
z wydaniem wyroku łącznego. Skazany przebywa aktualnie w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywał karę kilku lat pozbawienia wolności. Dlatego też już na tym etapie postępowania należy przewidywać bezskuteczność egzekucji kosztów sądowych (pkt 6 wyroku).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Oleśko
Data wytworzenia informacji: