Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 414/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-09-25

Sygn. akt VII K 414/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 września 2015 roku

Sąd Rejonowy – w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jolanta Korkus

Protokolant: stażysta Agnieszka Muskała

po rozpoznaniu w dniu 25.09.2015 roku, sprawy

K. P., syna Z. i M. z d. T., urodzonego (...) w P. (...)

oskarżonego o to że:

w bliżej nieustalonym okresie do dnia 21 kwietnia 2015 roku w P. woj. (...) przy ul. (...) (...) w miejscu zamieszkania pod nr (...), dokonał kradzieży energii elektrycznej, poprzez wykonanie nielegalnego podłączenia przewodu z klatki schodowej z puszki rozdzielczej zasilającej wewnętrzną linię zasilającą i doprowadzenie prądu do odbiorników mieszkania, powodując straty wartości 6162,65 złotych na szkodę (...) Ł. Oddział P. (...). , repr. przez K. L.

Tj. o czyn z art. 278 § 5 kk

1.  oskarżonego K. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym uzupełnieniem, że wyczerpuje on dyspozycję art. 278 § 1 i 5 kk i za to na podstawie art. 278 § 5 kk i art. 33 § 2 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności i 60 (sześćdziesiąt ) stawek dziennych grzywny określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,00(dziesięciu) złotych;

2.  na podstawie art. 70 § 1 kk orzeczoną karę pozbawienia wolności warunkowo wobec oskarżonego zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

3.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego K. P. obowiązek naprawienia szkody w całości przez zapłatę na rzecz (...) Ł. Oddział P. ul. (...) , (...)-(...) P. kwoty (...),(...)

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70,00 (siedemdziesiąt) złotych tytułem poniesionych wydatków oraz kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych z tytułu opłaty.

Sygn. akt VII K 414/15

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015r. pracownicy (...) Oddział Ł. (...) w P. (...). M. J. i R. S. w obecności funkcjonariusza Policji M. F. przeprowadzili kontrolę w miejscu zamieszkania oskarżonego K. P. pod kątem kradzieży energii elektrycznej. Na miejscu pod adresem P. (...) ul. (...) ustalono nielegalny pobór energii elektrycznej bez licznika i zawartej umowy o dostawę energii elektrycznej. Wartość strat wynosiła (...)i taką opłatą został oskarżony obciążony przez pokrzywdzonego (...) Oddział Ł. (...) w P. (...). Oskarżony osobiście dokonał „ przypinki” do instalacji elektrycznej na klatce schodowej umożliwiającej nielegalny pobór energii. Oskarżony w/w opłaty nie uiścił.

( zeznania K. L. k. 5-6, protokół kontroli k. 2, decyzja k. 3, wyjaśnienia oskarżonego k. 16-17 )

Oskarżony nie był nigdy karany.

(karta karna k. 18)

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, iż to on wykonał podłączenie do instalacji elektrycznej na klatce schodowej. Uczynił tak, ponieważ żyje w ubóstwie, utrzymuje się tylko z prac dorywczych i zbierania złomu.

(wyjaśnienia oskarżonego K. P. k. 16-17)

Sąd oceniając zebrane w sprawie dowody stwierdził, iż przyznanie się oskarżonego do popełnienia zarzuconego mu czynu jest szczere.

Sąd uznał, że całkowicie wiarogodne są zeznania K. L. . Zeznania te są jasne i logiczne. Świadek jest osobą obcą dla oskarżonego i nie jest zainteresowany wynikiem sprawy .

Pozostały materiał dowodowy nie budzi wątpliwości pod względem wiarygodności.

Oskarżony K. P. wyczerpał dyspozycję art.278 § 1 i § 5 kk, ponieważ działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci zaniechania uiszczenia opłat za energię elektryczną dokonał zaboru energii elektrycznej o wartości (...)złotych na szkodę (...) Oddział Ł. (...) w P. (...)

Przy wymiarze kary Sąd kierował się następującymi względami:

Zgodnie z treścią art. 4 § 1 kk jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio , jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Z tego uregulowania wynika, że Sąd co do zasady stosuje zawsze ustawę nową, a obowiązującą poprzednio tylko wówczas, gdy stwierdzi, że jest ona względniejsza dla sprawcy czyli w tym przypadku oskarżonego. Biorąc pod uwagę sankcje karne uzgodnione między oskarżonym a Prokuratorem , zaakceptowane przez Sąd należy stwierdzić, że sytuacja prawna oskarżonego przy tak ukształtowanym wymiarze kary jest identyczna pod rządami „starej” i „nowej” ustawy. Ustawa obowiązująca poprzednio nie jest w tym przypadku względniejsza dla oskarżonego. Dlatego Sąd zastosował ustawę nową.

Sąd stwierdził , że zaproponowany we wniosku wymiar kary jest współmierny do stopnia społecznej szkodliwości czynu oskarżonego wyrażającym się w wartości wyrządzonej szkody.

Odzwierciedla również jako okoliczność obciążającą brak naprawienia szkody choćby w części. Uwzględnia także okoliczności łagodzące jak dotychczasową niekaralność i trudną sytuację materialną oskarżonego.

Z tych względów Sąd uznał, że kara 6 miesięcy pozbawienia wolności będzie stanowić dla oskarżonego dolegliwość współmierną do stopnia społecznej szkodliwości czynu , która wdroży go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości i uzmysłowi naganność takiego postępowania. Sąd orzekł 60 stawek dziennych grzywny każda po 10 złotych , gdyż oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grzywna w tej kwocie jest dla oskarżonego dolegliwa a jednocześnie realna do spłacenia.

Ponieważ oskarżony nie był dotychczas karany , Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności na okres próby 2 lat.

Z uwagi na to, że szkoda nie została naprawiona, Sąd orzekł o obowiązku jej naprawienia.

Sąd obciążył również oskarżonego kosztami sądowymi, gdyż wyraził na to zgodę.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Jolanta Korkus
Data wytworzenia informacji: